Permanent hårborttagning

HÅRBORTTAGNING MED LASER

Det finns flera metoder att använda för hårborttagning men ingen metod är så effektiv, skonsam och snabb som laser då du faktiskt får ett permanent resultat på de hårsäckar som vi ”skjuter” på.

Vad bör jag tänka på före behandlingen?

Du bör avstå från att sola eller att använda brun utan sol. Ju brunare huden är, desto sämre är utgångsläget för bra resultat. Behandling kan ej genomföras om håret är bortvaxat. Efter vaxning måste håret växa ut i minst en månad.

Räcker det med en behandling?

Nej, det gör det inte. Hur många behandlingar som behövs är omöjligt att avgöra då skillnaden mellan olika personer är mycket stor. Det kan räcka med 4-6 behandlingar, men ibland behövs fler. Anledningen till detta är att man vid behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserpulsarna. I exemplet nedan visas fem behandlingar på ben eller arm. Vi vet att endast 20% av hårsäckarna är aktiva på dessa kroppsdelar och 80% är vilande .Det är bara de aktiva hårsäckarna som går att behandla.

Hur lång tid mellan behandlingarna?

I regel mellan 4-10 veckor. Detta beror på att man måste vänta tills vilande hårsäckar blivit aktiva igen. Det är för det mesta ingen nackdel att vänta längre eftersom en behandling blir effektivare ju mer hår som kommit ut. I ansiktet kan man behandla tätare. Hos en del personer kan det , efter 4-5 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är emellertid att de kvarvarande passiva hårsäckarna ”aktiveras” av kroppen och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta innebär inte alls att metoden inte fungerar utan bara att man kommer fram till slutet snabbare- man når fler hårsäckar per behandlingstillfälle.

Säker behandlingsmetod

Det är en säker och trygg behandlingsmetod med möjlighet att behandla olika hudtyper. Hårborttagning med laser är den säkraste metoden med minst rapporterade sidoeffekter .

PERMANENT HÅRBORTTAGNING MED LASER/IPL

Generande hårväxt, för mycket hår, ojämn hårväxt? Anledningen till att vilja ta bort hår permanent är många men oavsett varför du vill ta bort ditt hår permanent så har vi en permanent lösning för det. Många rakar, plockar eller vaxar idag bort oönskat hår vilket kan leda till irritation och en upplevelse av ökad hårväxt samtidigt som håret vid dessa behandlingar inte försvinner permanent utan kommer tillbaka.

Områden som kan behandlas med permanent hår borttagning

konsultation